[ CSR | Career | FAQ | Feedback ]

Currency Buying Selling
US Dollar 108.75 109.35
Euro 125.47 126.77
Pound Sterling 142.47 144.27
Australian Dollar 80.12 81.12
View all » [As per Jun 20, 2018]
Loading ....
Base Rate
(Based on ChaitraEnd 2074 Figures) - 11.66%

Banking Hours

During summer (16th Magh to 15th Kartik)
Sunday to Thursday : 9:45 am to  5:00 pm
Friday : 9:45 am to 2:30 pm
 
During winter (16th Kartik to 15th Magh)
Sunday to Thursday : 9:45 am to  4:00 pm
Friday : 9:45 am to 2:30 pm

Holiday counter:

    1. New Baneshwor Branch (10:00 AM to 1:00 PM) (Saturday Only)
    2. New Road Branch (10:00 AM to 1:00 PM) (Other Than Saturday)
    3. Butwal Milan Chowk Branch (10:00 AM to 1:00 PM )
 

Vacancy - MT

KYC Notice

Notice

हितग्राही खाताको वार्षिक खाता संचालन शुल्क बारे
मिति २०७४ असार मसान्त भन्दा अघि जनता बैंक नेपाल लि.मा हितग्राही खाता खोल्नु हुने ग्राहकहरुलाई धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली,२०६८ को अनुसूची १४ बमोजिम वार्षिक खाता संचालन शुल्क रु. १००/- बुझाउन उक्त खाता खोल्दाको विवरणमा उल्लेखित मोवाईल नम्बरमा विद्युतीय माध्यमबाट एस.एम.एस.मार्फत सुचित गरिएकोमा उक्त सूचना प्राप्त नभएको हकमा यसै सूचनालाई आधार मानी आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखामा सम्पर्क गरि सो शुल्क भुक्तान गरि आफ्नो सेवा सुचारु राख्न हुन अनुरोध गर्दछौं । तोकिएको समयावधि भित्र वार्षिक शुल्क भुक्तानी नगरिएको अवस्थामा मिति २०७४/०३/३० मा प्रकाशित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सूचना मुताबिक हितग्राहीहरुको डिम्याट खाता उक्त शुल्क भुक्तानी नगरेसम्मका लागि रोक्का (Debit Freeze) गरिने व्यहोरा सम्पूर्ण हितग्राहीहरु तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।
साथै मिति २०७३।११।१५ भन्दा अगाडि यस बैंकमा खोलिएका हितग्राही खाताको नविकरण गराउनु हुंदा परिमार्जित अनुसूची १२ र १३ मा उल्लेखित भएका थप बिवरणहरु (KYC Update) समेत अद्यावधिक गर्नु हुन सम्पूर्ण हितग्राहीहरु तथा सरोकारवालाहरुलाई अनरोध गर्दछौं ।
भौचरमा आफ्नो नाम तथा हितग्राही खाता नम्बर प्रस्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।